Lilla Sällskapet har till ändamål att vårda och främja den svenska matkulturen. Denna kulinariska akademi består av högst 21 ordinarie ledamöter vilka på olika sätt representerar eller har intresse av den svenska matkonsten med tonvikt på husmanskost. Ledamöterna är invalda i konsensus av övriga.

L
illa Sällskapet bildades första gången år 1814 som en herrklubb motsvarande det fjorton år tidigare bildade Sällskapet, som senare kom att kallas Stora Sällskapet. År 1833 etablerade sig Lilla Sällskapet i det Petersénska huset i Gamla Stan i Stockholm, och där fanns matsal, sällskapsrum, bibliotek och några gästrum. Vid inflyttningen anställdes den välrenommerade kokfrun Gustava Björklund. Kring hennes välbekanta kokkonst lever Lilla Sällskapets namn kvar som den äldsta kulinariska sammanslutningen, 125 år äldre än den år 1958 grundade Gastronomiska Akademien.

D
å Petersénska huset restaurerades 1966 kom arkitekten Torbjörn Olsson och dåvarande SARA-bolagets chef Folke Hildestrand på idén att återuppliva Lilla Sällskapet. De fick stöd av Dagens Nyheters berömda matskribent Pernilla Tunberger. Bland Lilla Sällskapets ledamöter genom åren återfinns en lång rad illustra personligheter.

F
ör närvarande är Christina Möller, fil dr h.c., f d provkökschef, ordförande och sekreterare är journalisten Monica Hörner.

M
öten hålls sista måndagen i varje månad med undantag för sommarmånaderna.

L
ogotypen har tagits fram av Torbjörn Olsson och symboliserar de tjugoen ordinarie ledamöterna i Lilla Sällskapet.

Made in RapidWeaver